TinyHouse project update

10-07-2021 10:35

Zoals eerder dit jaar vermeldt, hebben wij het voornemen een prachtig stuk weiland klaar te maken voor TinyHouse percelen.

Het weiland is uitermate geschikt voor deze vorm van off-grid plaatsing. De TinyHouses die op het veld komen te staan zullen zelfvoorzienend en dus energie-neutraal zijn. Op deze manier belasten wij zo min mogelijk het milieu en onze natuurlijke grazers (schapen) zullen verder zorgen voor een 'back to nature' gevoel. En, zoals is gebleken, is er veel animo voor deze manier van recreëren.

Om dit te mogen realiseren zijn wij nu in contact getreden met de gemeente. Ieder project dat wij namelijk willen starten moet worden voorzien van de benodigde vergunningen. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn reeds op ons terrein geweest en op de hoogte gesteld van onze milieuvriendelijke plannen. Ook zij waren enthousiast over de manier van uitbreiden die wij voor ogen hebben maar wezen ons terecht op de eisen waaraan wij moeten voldoen.

Wij hebben goede hoop dat wij in goede harmonie met de gemeente een mooi nieuw plekje kunnen creëeren op onze groene camping.

Naast het weiland hebben wij ook een aantal percelen beschikbaar waar wij graag TinyHouses zouden willen plaatsen. Deze percelen vallen al onder de bestaande vergunning dus kunnen ingezet gaan worden vanaf september/oktober 2021. De percelen moeten namelijk eerst gestript gaan worden. Dit doen wij in overleg met de nieuwe huurders zodra er een gebruiksovereenkomst wordt afgesloten.

Kortom, wij zijn samen op weg naar een nog groenere camping in het hart van de Randstad!

Terug